EiS na Facebook FanPage EiS na Twitter EiS na YouTube EiS na Google+ EiS News - kanał RSS EiS Forum News - kanał RSS

Ulubiony kiosk EiS
Prenumerata/e-wydania
Status użytkownika
 Nie jesteś zalogowanym/zarejestrowanym użytkownikiem serwisu EiS
       Zaloguj/zarejestruj się

 EiS w grudniu
EiS 12/2017

   Spis treści
   DVD + ONLINE


Poradnik EiS
Poradnik EiS - ZACZNIJ WSZYSTKO OD NOWA!

Spis treściEiS PLUS 5
BEATS & BASS

   Spis treści
   Na płycie DVD


EiS PLUS 6
TWORZENIE MUZYKI W KOMPUTERZE - Praktyczny Poradnik

Spis treściEiS PLUS 7
SPRZĘT DO STUDIA

Spis treści

     Informacje


Konkurs Szkoły Realizacji Dźwięku ROE

ROE - konkurs

Tradycyjnie już, jak co roku, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji (ROE), redakcja naszego miesięcznika organizuje konkurs, w którym nagrodą główną będzie bezpłatna nauka w 2-letniej Szkole Realizacji Dźwięku.
Szkoła Realizacji Dźwięku, prowadzona przez Regionalny Ośrodek Edukacji, to atrakcyjna forma nauczania w systemie zaocznym, pozwalająca zdobyć profesjonalne umiejętności w zakresie technologii realizacji dźwięku, jego montażu i emisji. Przygotowuje do pracy przy programach radiowych i telewizyjnych, do realizacji transmisji na żywo i udźwiękowiania filmów animowanych. W Studium uczą doświadczeni wykładowcy, a słuchacze mają zagwarantowany dostęp do profesjonalnego sprzętu, zajęć w telewizji, rozgłośniach radiowych i firmach producenckich. Najlepsi z pewnością zostaną zauważeni przez potencjalnych pracodawców. Bez względu na to, ile masz lat, możesz zdobyć nowe umiejętności, rozwinąć się i nawiązać ciekawe kontakty.
Osoby kończące naukę w szkole mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych: montaż dźwięku i realizacja nagrań oraz uzyskania tytułu zawodowego technika realizacji dźwięku.
Rekrutacja prowadzona jest w 4 miastach: Wrocław, Poznań, Warszawa i Katowice. Nauka trwa 2 lata i po tym czasie można już podjąć pracę w zawodzie.
Informacje programowe, związane z kierunkiem, znajdują się na stronie: www.szkolyartystyczne.roe.pl (zakładka ‘kierunki nauczania’). Ogólne adresy to: www.roe.pl oraz www.facebook.com/szkolyartystyczneroe.

NAGRODY
Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma w nagrodę możliwość bezpłatnej nauki w 2-letiej Szkole Realizacji Dźwięku, prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Edukacji. Nauka odbywa się w 4 miastach: Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Katowicach, a zwycięzca Konkursu ma prawo wyboru miejsca swojej nauki.
Dla zdobywcy drugiego miejsca przeznaczona jest nagroda w postaci rabatu w wysokości 20% na naukę realizacji dźwięku w 2-letniej Szkole Realizacji Dźwięku, prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Edukacji. Nauka odbywa się w 4 miastach: Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Zwycięzca Konkursu ma prawo wyboru miejsca swojej nauki.
Nagrodę (bezpłatną naukę i rabat) należy wykorzystać tylko w tegorocznej w rekrutacji 2017/2018.

ZASADY KONKURSU
• W Konkursie mogą brać udział tylko te osoby, które w dniu 1 września 2017 roku będą miały ukończone 18 lat.
• Aby wziąć udział w Konkursie, należy do dnia 15 września 2017 roku (nie decyduje data stempla pocztowego) przesłać pracę konkursową na adres: Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o., ul. Ruska 47/48a, lok.6, 50-079 Wrocław, z dopiskiem "Konkurs ROE/EiS".
• Jako pracę konkursową uważa się samodzielnie przygotowane (zarejestrowane, zrealizowane, zmiksowane) nagranie wielośladowe audio o charakterze muzycznym. Stylistyka i forma artystyczna prac jest dowolna. Pracy musi towarzyszyć opis zawierający wykaz wykorzystanych narzędzi oraz zakres wykonanych czynności. Uczestnicy mają wolną rękę, jeśli chodzi o formę opisu – jedynymi warunkami są: czytelność i zgodność ze stanem rzeczywistym. Dopuszcza się prace, w których wykorzystano nie tylko nagrane głosy, instrumenty i dźwięki, ale również materiał audio pochodzący z ogólnie dostępnych źródeł, w tym pętle, sample, banki brzmień itp.
• Materiał użyty do stworzenia pracy nie może być wykorzystany bez wiedzy i zgody jego prawnego właściciela. W przypadku użycia materiałów ogólnie dostępnych ich wykorzystanie musi się odbyć w zgodzie z warunkami licencji, na jakiej są one rozpowszechniane. Obowiązek potwierdzenia legalności wykorzystanych materiałów spoczywa na osobie zgłaszającej swą pracę do Konkursu.
• Praca powinna być dostarczona na płycie CD/DVD, w postaci jednego pliku dźwiękowego w formacie WAV o parametrach nie niższych niż 16 bitów/44,1 kHz. Jeśli na nośniku znajdzie się więcej niż jeden plik WAV, wówczas oceniony zostanie tylko plik, którego nazwa będzie pierwsza w kolejności alfabetycznej. Nie przyjmujemy prac przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej ani znajdujących się pod jakimkolwiek adresem internetowym.
• Do pracy na płycie CD/DVD należy dołączyć ORYGINALNY (wycięty z magazynu Estrada i Studio 09/2017), czytelnie wypełniony i podpisany kupon. Prace nadesłane bez kuponu lub z kuponem zawierającym niepełne dane nie będą brały udziału w Konkursie.
• Zalecane jest dołączenie aktualnego zdjęcia osoby biorącej udział w Konkursie (w formie tradycyjnej lub jako plik graficzny na płycie zawierającej pracę konkursową). Jeśli autor pracy zostanie zwycięzcą konkursu lub znajdzie się w gronie osób wyróżnionych, wówczas zdjęcie to może być wykorzystane w artykule towarzyszącym ogłoszeniu wyników. Przysłanie zdjęcia jest traktowane jako zgoda na jego jednorazową, nieodpłatną publikację na łamach magazynu Estrada i Studio. Jeśli zachodzi konieczność wskazania autora zdjęcia, wówczas obowiązek dołączenia stosownej informacji spoczywa na osobie zgłaszającej pracę na Konkurs.
• Prace konkursowe oceni Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Edukacji oraz Redakcji magazynu Estrada i Studio. Przy ocenie prac pod uwagę będą brane takie elementy, jak użycie interesujących technik realizacji, miksu lub masteringu materiału dźwiękowego, jakość techniczna finalnego nagrania oraz kreatywność w zakresie rejestracji/realizacji. Dołączony opis zawierający wykaz wykorzystanych narzędzi i zakres wykonanych czynności zostanie wykorzystany przez Jury jako materiał ułatwiający miarodajną ocenę pracy wykonanej przez uczestnika Konkursu.
• Ogłoszenie wyników Konkursu drukiem nastąpi w numerze październikowym (10/2017) magazynu Estrada i Studio oraz, dwa tygodnie przed ukazaniem się numeru, na naszym serwisie.

WAŻNE!
Osoba, której zostanie przyznana nagroda o wartości powyżej 760 zł jest zobowiązana zapłacić podatek tytułem podatku dochodowego nie później niż w dniu odebrania nagrody.
Nagrody zostaną wydane zwycięzcom przez Organizatora, po uprzednim upewnieniu się co do opłacenia przez laureatów odpowiedniej wysokości należnego od nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych.


31-07-2017  

  Drukuj artykułDrukuj


PARTNERZY
Studia Nagraniowe i Koncertowe Polskiego Radia  Kancelaria Adwokacka - Damian Kosmala  Polskie Stowarzyszenie Realizatorów Dźwięku  LIVE SOUND & Installation  E-Muzyk.pl
PATRONATY
    Warsaw Electronic Festival     
AVT KORPORACJA
© by AVT Wydawnictwo 2016, All right reserved

----- Account: pp.eis.compl -----