EiS na Facebook FanPage EiS na Twitter EiS na YouTube EiS na Google+ EiS News - kanał RSS EiS Forum News - kanał RSS

Ulubiony kiosk EiS
Prenumerata/e-wydania
Status użytkownika
 Nie jesteś zalogowanym/zarejestrowanym użytkownikiem serwisu EiS
       Zaloguj/zarejestruj się

 EiS w grudniu
EiS 12/2017

   Spis treści
   DVD + ONLINE


Poradnik EiS
Poradnik EiS - ZACZNIJ WSZYSTKO OD NOWA!

Spis treściEiS PLUS 5
BEATS & BASS

   Spis treści
   Na płycie DVD


EiS PLUS 6
TWORZENIE MUZYKI W KOMPUTERZE - Praktyczny Poradnik

Spis treściEiS PLUS 7
SPRZĘT DO STUDIA

Spis treściFAQ - najczęściej zadawane pytania

Prawa autorskie - gdzie szukać informacji?

       Powrót do indeksu FAQ

TEMATY
        Orzecznictwo, przepisy, projekty, akty prawne
        Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
        Ważniejsze przepisy prawne dotyczące praw autorskich

ODPOWIEDZI


Orzecznictwo, przepisy, projekty, akty prawne

Na świecie:
- www.wipo.org - World Intellectual Property Organization (WIPO) - informacje na temat WIPO, nowości, sprawozdania z konferencji, lista publikacji, czasopisma, podręczniki, ustawodawstwo)
- www.ipo.org - IPO - Intellectual Property Owners (orzecznictwo dotyczące własności intelektualnej, nowości)
- http://lcweb.loc.gov/copyright - U.S. Copyright Office Home Page - ogólne informacje na temat prawa autorskiego w USA: sprawozdania z konferencji, rozprawy i inne zbiory internetowe relatywne do prawa autorskiego
- www.fplc.edu - Franklin Pierce Law Center's Homepage (Linki: czasopisma, sprawozdania z dyskusji, biblioteka online)
- www.ascap.com - American Society of Composers, Authors and Publishers (Informacje opublikowane przez Bibliotekę Kongresu USA: prawo autorskie, wymagania formalne zgłoszenia utworu do ochrony autorskiej)
- www.bmi.com - Amerykańskie stowarzyszenie kompozytorów, autorów i wydawców (Ogólne informacje dotyczące organizacji i działalności stowarzyszenia)
- www.ipmag.com - Intellectual Property Magazine (Artykuły prawnicze, liczne linki związane z własnością intelektualną)
- www.bna.com - BNA's Electronic Information Policy & Law Report (Zbiór dokumentów online dotyczących USA: federalne materiały legislacyjne, przepisy)
- www.arvic.com - Arvics Guide to Intellectual Property (Artykuły, informacje na temat prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych, słownik terminów; linki)
- www.kuesterlaw.com - KuesterLaw Technology Law Resource - Patent Copyright Trademark (Orzecznictwo, przepisy, projekty ustaw; podstawowe zbiory prawne; towarzystwa, szkoły prawne, czasopisma, komercyjne serwisy)
- www.eff.org - Intellectual Property Online: Patent, Trademark, Copyright Archive (Archiwum: zbiory plików z informacjami dotyczącymi prawa patentowego, znaków towarowych, autorskiego; możliwość wyszukiwania poprzez indeks alfabetyczny)
- gopher://marvel.loc.gov/11/copyright - Gopher: copyright (Informacje na temat prawa autorskiego: Biuro prawa autorskiego, artykuły, akty prawne inne zbiory internetowe)
- www.intellectual-property.co.uk - E. EDER & Co. - Intellectual Property (Zbiory linków)
- www.rjpatent.com - STRATEGIC PATENT WEB SITE - IP (Bardzo rozbudowane wykazy połączeń z istotnymi stronami www dotyczącymi głównie prawa patentowego, a także znaków towarowych i prawa autorskiego)
- www.crblaw.com - Cole, Raywid & Braverman, L.L.P. (Linki dotyczące zbiorów informacji na temat własności intelektualnej)
- www.cojk.com - COJK Hot Links - Christensen O`conner Johnson Kindness PLLC (Artykuły związane z prawem własności intelektualnej, bardzo rozbudowane zbiory linków - działy)
W Polsce:
- www.kprm.gov.pl - Centrum Informatyczne Rządu
- www.uokik.gov.pl - Adres serwera Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Można dotrzeć do aktów prawnych, komentarzy i publikacji wydanych przez UOKiK)
- www.uprp.pl - Urząd Patentowy RP
- www.netlaw.pl - Wortal prawniczy NETLAW.PL poświęcony ochronie własności intelektualnej i przemysłowej
- www.pirp.org.pl - Polska Izba Rzeczników Patentowych w Warszawie
- www.miks.uj.edu.pl/iwowi/main.html - Instytut Własności Intelektalnej, Kraków

       Powrót na górę


Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

- Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
- Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO
- Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP
- Stowarzyszenie Twórców Ludowych
- Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL
- Stowarzyszenie Niezależnych Autorów Radiowych i Telewizyjnych
- Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
- Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART
- Związek Producentów Audio-Video ZPAV
- Związek Polskich Artystów Plastyków - Agencja Prawa Autorskiego (ZPAP-APA)
- Związek Polskich Artystów Fotografików ZPAF
- Związek Artystów Scen Polskich ZASP
- Związek Autorów i Producentów Audio-Wizualnych - Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP-ZAPA)

       Powrót na górę


Ważniejsze przepisy prawne dotyczące praw autorskich

- Prawo autorskie i prawa pokrewne - ustawa z dnia 1994.02.04. Dz.U.00.80.904
- Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych. Rzym.1961.10.26 - rozporządzenie z dnia 1961.10.26. Dz.U.97.125.800
- Ogłoszenie decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi - obwieszczenie z dnia 1998.11.27. M.P.98.45.641
- Utworzenie Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych - zarządzenie z dnia 2000.11.09. M.P.00.36.727
- Wysokość, szczegółowe zasady pobierania i odprowadzania opłat od czystych nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów dla własnego użytku osobistego oraz wskazanie organizacji zbiorowego zarządzania właściwych do ich pobierania - rozporządzenie z dnia 1995.12.22. Dz.U.96.1.5
- Słowniczek pojęć prawa autorskiego

       Powrót na górę


PARTNERZY
Studia Nagraniowe i Koncertowe Polskiego Radia  Kancelaria Adwokacka - Damian Kosmala  Polskie Stowarzyszenie Realizatorów Dźwięku  LIVE SOUND & Installation  E-Muzyk.pl
PATRONATY
    Warsaw Electronic Festival     
AVT KORPORACJA
© by AVT Wydawnictwo 2016, All right reserved

----- Account: pp.eis.compl -----